64097_377391795694620_1045831937_n

Sugar Skull nail design

533603_379392808827852_657453647_n

Reggae • Jamaica Nail Design

968842_379742615459538_586649210_n

Sister Love – OPI & Glitter

1001672_379742422126224_694835682_n

Sister Love – OPI & Glitter

1069128_377394605694339_1003341161_n

Sugar Skull

1069999_379392042161262_270027589_n

French type with a twist