Kasia Struss per Harper’s Bazaar Spanje Shkurt 2012

Moledja Polake Kasira Struss paraqitet ne “Natural Notes” per Harper’s Bazaar Spanje Shkurt 2012, fotografuar nga Nico dhe stilist Juan Cebrian.