Naomi Campbell – Pinko Pranvere 2012

Naomi Campbell per kampanjen Pinko Pranvere 2012, fotografuar nga Daniele Duella dhe Iango Henzi.